logo

ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

77075239

БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын чиглэлээр ажиллаж буй төр, төрийн бус байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.