logo

ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

77075239

Дархан-Уул аймгийн “Эмэгтэйчүүдийн Итгэл найдвар холбоо” ТББ-д мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.