logo

ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

77075239

Нөхөн үржихүйн эрхтний бүтэц