logo

ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ

77075239

Хүний эрх, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдлаа.